De filosofie over trainen

Trainen is een proces waarbij de ontwikkeling van het team en persoonlijke groei van de OR-leden voorop staan. Klaverdijk OR-training werkt daarom met maatwerktrainingen, afgestemd op de scholingsbehoefte en praktijksituatie van uw ondernemingsraad. Daarnaast passen we individuele coaching toe.

Een OR-lid dat volgens onze filosofie is getraind, kent zijn sterke en zwakke punten en kan zich daardoor sterker manifesteren en professioneler zijn taak uitvoeren.

Theorie vormt de basis van onze trainingen, maar de nadruk ligt op het toepassen van deze theorie in de praktijk. Door tijdens de trainingen veelvuldig te oefenen met de geleerde theorie, is het nog maar een kleine stap van training naar uitvoering in de praktijk.

Bij Klaverdijk OR-training bent u dus verzekerd van een hoog opleidingsrendement.